تولید قالب آلومینیوم

تولید قالب آلومینیوم وابسته به افزایش نیاز مشتری برای کیفیت بهتر و ایجاد تنوع در انواع پروفیل صنعتی آلومینیوم توسط تولید کنندگان کارخانه اکسترود آلومینیوم شده است. طراحی قالب اکستروژن را می توان به دو نوع اساسی تقسیم کرد: قالب پروفیل مخصوص مقاطع توپر و قالب مخصوص مقاطع توخالی. تکامل دما در قالب اکستروژن آلومینیوم برای طراحان و تولیدکنندگان پروفیل آلومینیوم بسیار مهم است. از آنجا که گرما می تواند بر خواص مکانیکی و ریزساختار محصول تأثیر بگذارد، یک معیار اساسی برای ارزیابی اعتبار قالب مشخص شده است. در تولید پروفیل آلومینیوم اکستروژن، افزایش سرعت اکستروژن همیشه برای تولید کننده پروفیل آلومینیوم مد نظر است زیرا باعث افزایش بهره وری بهترمی شود.اگر دما از نقطه ذوب ماده فراتر رود، ممکن است بر سطح پروفیل نقصی رخ دهد. دمای اکستروژن محصول مورد نظر کمتر از حدود 560 درجه سانتیگراد است.

مشاوره رایگان جهت تولید قالب آلومینیوم 
با کارشناسان مجتمع صنعتی آلوم تکنیک
هم اکنون تماس بگیرید

تولید قالب آلومینیوم

مراحل سفارش قالب آلومینیوم

فرض کنید براي تولید انبوه یک پایه صندلی، به این نتیجه رسیداید که باید از انواع پروفیل آلومینیوم اکستروژن استفاده کنید.

در قدم اول باید نقشه فنی پایه صندلی را براي طراح تولید قالب آلومینیوم ارسال کنید. قالب ساز بر اساس دانش و تخصص خود تشخیص میدهد که پروفیل قابل تولید میباشد یا خیر. طراح بر اساس اندازه مقطع پایه میز، اندازه قطر قالب را انتخاب می کند. اگر پایه صندلی توپر باشد قالب از نوع سالید میباشد و اگر در سطح مقطع پایه فضاي خالی وجود داشته باشد قالب تو خالی میباشد. فضاي تدارك دیده شده قالب براي پرس ٧ اینچی ٢٥٣ سانتیمتر قطر و ٣٥٠ سانتی متر طول است. البته با استفاده از رینگ و بلستر مخصوص می توان قالب هاي کوچکتر نیز تولید کرد.

مشاوره رایگان جهت تولید قالب آلومینیوم 
با کارشناسان مجتمع صنعتی آلوم تکنیک
هم اکنون تماس بگیرید

سفارش تولید قالب آلومینیوم

مواردی که باید در طراحی قالب رئایت شود

مهندسان و طراحان هنگام طراحی مقاطع اکستروژن برای پایین نگه داشتن هزینه ها و بالا نگه داشتن کیفیت، بهتر است نکات ذکر شده زیر را در نظر بگیرند.