پنجره دو جداره آلومینیومی ترمال بریک

پنجره دو جداره آلومینیومی ترمال بریک یک انتخاب محبوب در میان طراحان است زیرا نه تنها بادوام است بلکه به لطف شیشه های دو جداره عایق بیشتری نیز ارائه می دهد.  پنجره دو جداره از دو لایه پانل شیشه ای تشکیل شده و فاصله ی بین شیشه ها با گازآرگون پر میشود بنابراین باعث حداقل هدایت گرما میشود. اگر محل زندگی شما آب و هوای بسیار سردی را تجربه می کند، پنجره های آلومینیومی دوجداره از ورود هوای سرد به داخل خانه جلوگیری می کند و در عین حال هوای گرم داخل خانه را نیز مسدود می کند. کلیه پنجره ها در خانه های مدرن به دلیل مقررات دولتی دارای شیشه دو جداره هستند و این امر به خانه ای گرمتر کمک می کند.