مقاطع پروفیل آلومینیوم و انواع پروفیل های ساختمانی

مقاطع پروفیل آلومینیوم بنا به نیاز مشتریان توسط تیمی متخصص طراحی میشوند. سپس بعد از تایید نقشه انواع پروفیل های ساختمانی، مقاطع به صورت سه بعدی چاپ لیزری شده و پس از تایید نقشه سه بعدی، اقدام به طراحی قالب اکستروژن، تولید قالب آلومینیوم و در نهایت تولید مقطع مورد نظر صورت میگیرد. برخلاف سازه های فلزی و تیتانیومی که اغلب به پروفیل های استاندارد محدود است، آلومینیوم به راحتی در اشکال پیچیده اکسترود می شود. ایده های بسیاری در رابطه با طراحی مقاطع آلومینیومی وجود دارد، اما برای اجرای بی نقص وتولید پروفیل های پیچیده باید قوانین و نکته هایی در نظر گرفته شود.
در این صفحه اطلاعاتی در مورد چگونگی طراحی انواع پروفیل آلومینیوم اختصاصی و پروفیل صنعتی آلومینیوم قبل از تولید پروفیل آلومینیوم اکسترود شده در نظر گرفته شده است.

مقاطع پروفیل آلومینیوم

مشاوره رایگان
با کارشناسان مجتمع صنعتی آلوم تکنیک
هم اکنون تماس بگیرید