پروفیل آلومینیوم اختصاصی به دلیل کارکرد بی نظیر و سازگاری فوق العاده با طبیعت، امروزه در راس هرم محبوبیت محصولات صنعتی قرار گرفته است. امروزه این پروفیل آلومینیوم اختصاصی از بازارهای عمومی ساخت و ساز گرفته، تا دقیق ترین جنبه های تکنولوژیک را به تسخیر خود در آورده اند. باری، مقدمه را طولانی نمی کنیم و سراغ اصل مطلب خواهیم رفت. در این نوشته، همه چیز درباره تولید انواع پروفیل آلومینیوم اختصاصی شرح و بسط داده می شود. با ما همراه باشید.

مقدمه؛ چرا انواع پروفیل آلومینیوم در مقاطع خاص تولید می شوند؟

انواع پروفیل آلومینیوم

به دلیل گستردگی حوزه مصرف، پروفیل های آلومینیومی در مقاطع مختلفی تولید می شوند. این پروفیل ها در کلی ترین نوع طبقه بندی ذیل سه شاخه تقسیم می شوند:

دسته اول پروفیل هایی هستند که در حوزه های ساختمانی به کار گرفته می شوند. به دلیل تکرار یک سری نقشه ثابت، سطح مقطع این پروفیل های آلومینیومی طرح های مشخصی را دنبال می کنند. استفاده آن ها به طور غالب، در درب و پنجره است؛

دسته دوم پروفیل های صنعتی هستند. آن ها بخشی از ابزارهای دقیق یا عظیم صنعتی را شکل می دهند و از سطوح مقطع مشخصی پیروی می کنند؛

اما دسته سوم و آخر، پروفیل های اختصاصی آلومینیوم هستند. زمانی سراغ تولید آن ها می رویم به که به دلیل شرایطی خاص، احتیاج به طرح و نقشه ای ویژه داشته باشیم. در این شرایط، تیمی از طراحان، مهندسان و اپراتورهای اجرایی گردهم می آیند و تولید پروفیل اختصاصی آلومینیوم را ممکن می سازند.

انواع پروفیل آلومینیوم

مراحل تولید پروفیل آلومینیوم اختصاصی

 

زمانی که فردی به یک شرکت تولید پروفیل آلومینیوم اختصاصی مراجعه می کند و مورد مصرف و نیاز خاص خود را مطرح می سازد، اگر در بین سایر نمونه های از پیش طراحی شده و موجود چیزی به دست نیاید، نیاز به تولید پروفیل اختصاصی آلومینیوم شکل می گیرد. در این شرایط به طور خلاصه گام های زیر برداشته می شود:

نیاز سنجی؛ پیش از آن که طراح پشت سیستم بنشیند و با نرم افزارهای طراحی کلنجار برود، نیاز است که تیم ارزیابی به طور دقیق خواسته های کارفرما را بررسی کنند. تیم مذکور متشکل از افراد باتجربه این حوزه است؛

طراحی مهندسی؛ پش از نیازسنجی، تیم طراحی مهندسی گردهم می آیند و با بررسی تنش، پیچش و کرنش های احتمالی طرح خام را تهیه می کنند. در این قسمت ویژگی هایی همچون ممان اینرسی و سایر مولفه های مهندسی معین می گردد؛

طراحی نقشه؛ تبدیل یافته های محاسباتی به نقشه های اجرایی خود روندی است مهم و تاثیرگذار در کیفیت نهایی. به بیان دیگر، اگر تئوری ها دقیق تبدیل به نقشه های اجرایی شوند، می توان پیش بینی کرد که قالب های طراحی شده و پروفیل خروجی کیفیت لازم را دارد؛

طراحی قالب؛ قالب مخصوص تهیه می شود و  تولید پروفیل آلومینیوم اختصاصی طبق روال روتین است.

اقدامات مراقبتی و بسته بندی نهایی؛ گام آخر تولید پروفیل اختصاصی آلومینیوم، اقدامات مونتاژ، رنگ آمیزی، مراقبتی و بسته بندی و ارسال است.

جمع بندی نهایی؛ برای تولید انواع پروفیل آلومینیوم اختصاصی به کجا مراجعه کنیم؟

پروفیل آلومینیوم اختصاصی به طور عمومی محصولات ویژه و حساسی هستند. انتخاب آن ها پیچید تر می شود زمانی که به تولید خاص آن ها نیاز داشته باشیم. توصیه ما این است که پیش از ثبت سفارش، نگاهی به خط تولید، محصولات و تیم های مدیریتی-اجرایی طرف مقابل داشته باشید. اگر پکیج آن ها اصطلاحا جور است و سابقه قابل دفاعی دارند، کار تولید پروفیل آلومینیوم اختصاصی خود را به آن ها بسپارید، در غیر اینصورت، اتکا و اعتماد به آن ها کار صحیحی نیست. همچنین به خاطر داشته باشید، در تمام مراحل مشاوره و تولید، می توانید روی ما حساب کنید.