فرایند اکستروژن آلومینیوم

فرایندی است که در آن آلومینیوم خام (بیلت) گداخته با اعمال فشار و حرارت از درون مجموعه‌ای از قالب‌های از پیش طراحی‌شده با فشار عبور می‌کند. این فرایند مشابه چسب حرارتی تفنگی است. آلومینیوم خام (بیلت) به شکل استوانه‌ای است که طول آن معمولاً در حدود ۲۰ فوت [تقریبا ۶ متر] و قطرش، بسته به الزامات سازنده‌ی اکستروژن آلومینیوم سفارشی، متغیر است. در زیر، مراحل اساسی فرایند اکستروژن، از ابتدا تا انتها بررسی شده است.

 • مرحله اول

  پیشگرم کردن بیلت
 • مرحله دوم

  اکستروژن
 • مرحله سوم

  خنک کاری
 • مرحله چهارم

  کشش و برش
 • مرحله پنجم

  پیرسختی

پیشگرم کردن بیلت

۱ . بر اساس مشخصات محصول، بیلت به طول مورد نظر بریده می‌شود. سپس به داخل تونل گرم‌کننده‌ای برده شده که شمشال را تا حدود ۹۰۰ درجه فارنهایت حرارت می‌دهد. دمای دقیق به ترکیب آلومینیوم بستگی دارد.

اکستروژن

۲ . پس از حرارت‌دهی، برای جلوگیری از چسبیدن ، بیلت با یک روان‌ساز پوشش‌دهی می‌شود. سپس در یک کلاف.  که مجموعه‌ای از قالب‌ها مطابق با مشخصات مورد نظر مشتری است در یک خط قرار داده می‌شود .بیلت به وسیلۀسنبه‌ای مخصوص و با فشاری معادل ۱۶۰۰ الی ۶۰۰۰ تن از درون این قالب‌ها رد می‌شود. ثابت نگه داشتن دما در طول فرایند نکته‌ی مهمی است.

خنک کاری

3. سپس قطعات اکسترودشده، برای فرایند کشش، خنک‌کاری می‌شوند. روش‌های خنک‌کاری، بسته به سازنده، متفاوت هستند. می‌توان از هوا، آب و یا هردو برای خنک‌کاری استفاده کرد. این کار برای فرایند کشش مهم است.

کشش و برش

4. قطعۀ اکسترودشده به وسیلۀ دو گیره در هر دو انتهای آن کشیده می‌شود تا از راست (مستقیم) بودن قطعه اطمینان حاصل شود و سپس قطعات به اندازه‌ی مورد نظر مشتری بریده می‌شوند.

پیرسختی

5. سپس قطعات تحت پیرسختی قرار می‌گیرند. برای سخت کردن آلومینیوم، باید قطعات تا حدود ۳۵۰ درجه‌ی فارنهایت و به مدت حداقل ۴ ساعت گرم شوند.